Info voor ouders

Doelstelling

Hobbyclub Heeze  heeft  als doel de creatieve ontwikkeling en het technisch inzicht van jongeren te ontplooien  .

Zij hoopt dit te bereiken door het  beschikbaar stellen van en ruimte , waar , onder begeleiding van een geduldige en ter zake kundige leiding met behulp van  diverse materialen en  technieken een uitlaatklep aan deze ontwikkeling gegeven kan worden.

Streven

Wij willen laagdrempelig zijn , voor kinderen met welke achtergrond dan ook.

Wij bieden projecten aan met de nodige structuur, echter een kind is vrij om hier zelf vorm aan te geven.

Leiding

De Hobbyclub vraagt ouders indien mogelijk te assisteren op de clubavond.

Bij veel belangstelling van kinderen  en enthousiaste ouders die mee willen helpen tijdens de clubavonden  is er een mogelijkheid om in overleg  nog een clubavond/middag te starten op dinsdag of woensdag.